top of page

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası (Mindre Candle Co.- Eylül Elif Eracar) (“Şirket”) ait ve Şirket tarafından işletilen [www.mindrecandleco.com]  websitesi kapsamında Şirket’e ait ürün/hizmetleri kullanan tüm kişiler (“Alıcı”) için geçerlidir. Alıcı, işbu websitesini, ürünlerini satın aldığında veya hizmetlerini kullandığında; veya Şirket ile iletişim kurduğunda Şirket, Alıcı hakkında bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde bilgi toplar. Alıcı, kişisel bilgilerinin ve verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde ve amaçlarla Şirket tarafından ve/veya mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil, üreticiler, imalatçılar, tasarımcılar ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet ve mal tedarikçileri) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından işlenmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, sınıflandırılmasına, açıklanmasına, saklanmasına ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve işlenmesi amacıyla yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı tarafından Şirket’e elektronik ortamda iletilen kişisel bilgiler, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Kişisel bilgiler; Alıcı’nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, erişilen tarih ve saat, profil resmi, ödeme yöntemi, cihaz bilgisi veya Alıcı tarafından iletilmiş diğer bilgiler ile Alıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

Şirket, Gizli Bilgiler’i kendi bünyesinde, Alıcı profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla mevzuatın ve Alıcı’nin izin verdiği ölçü ve şekilde kullanabilecektir.  Uygulama aracılığı ile edinilebilen Gizli Bilgiler Şirket bağlantılı şirketleri veya ortakları tarafından, yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından mevzuatın ve Alıcı’nin izin verdiği şekilde toplanabilir, kullanılabilir, işlenebilir ve saklanabilir.

Uygulama içerisinde referans gösterilen veya bağlantı sağlanan diğer sitelerin/uygulamaların/reklamların içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından Şirket sorumlu tutulamaz.

Şirket Gizli Bilgiler’i, burada belirtilenler saklı kalmak üzere, kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, Gizli Bilgi’nin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak Alıcı’nın bilgilerini kendi cihazı üzerinden vermesi sebebiyle ilgisiz kişiler tarafından erişilmemesi amacıyla virüs ve benzeri zararlı uygulamalara karşı gerekli tedbirlerin Alıcı tarafından alınmaması ve Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Şirket, Alıcı’nın Gizli Bilgiler’ini (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir yargı kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (b) Alıcı’nın rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) işbu Gizlilik Politikası’na uygun şekilde ve/veya (d) Şirket’in internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek olan “Kullanıcı Sözleşmesi”nde ayrık olarak düzenlenen hallere uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir ve/veya kullanabilir.

Şirket, Alıcı’ya ve Alıcı’nın sunulan hizmetlerin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde eder. Teknik iletişim dosyası, istatiksel bilgi elde etmek amacıyla kullanılabilir.

Alıcı’nın, herkese açık alanlarda ifşa ettiği, yorumlarda veya mesajlarda paylaştığı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ve Alıcılık kaydını oluştururken kullandığı Alıcı adı, şifre vb. bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması durumunda doğacak zarardan Şirket sorumlu değildir.

Şirket, Alıcı’ya önerilerde bulunmak için Alıcı’nın Şirket’in ürünlerini ve hizmetlerini kullanım şeklini inceleyebilir ve kullanabilir.

Şirket, Kullanıcı Sözleşmesi veya Gizlilik Politikası’na aykırı davranan veya diğer Alıcılar tarafından şikayete konu olan Alıcı’nın kişisel bilgilerini ve verilerini inceleyebilir.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Bu durumlarda hizmetler/ürünlerin üzerinden veya e-posta gibi diğer yollarla Alıcı’ya bildirimde bulunulacaktır. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Alıcı için hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Alıcı’nın Şirket’in hizmet veya ürünlerini kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.

bottom of page